رضا فرامان

روش مرور زيست شناسي


روش مطالعهي درس زيست شناسي:
من براي درس زيستشناسي ابتدا فصل موردنظر را مطالعه ميكردم و از نكات آن خلاصهبرداري ميكردم. بعد از خلاصهنويسي شروع به زدن تستهاي آموزشي ميكردم و پاسخنامهي آن را به طور كامل مطالعه ميكردم. در حين اين كار، نكات مهم تستها را در خلاصهنويسيهايم يادداشت ميكردم. اين كار كمك ميكرد حتي اگر با كمبود وقت مواجه ميشدم و نميتوانستم دوباره به سراغ همان تستها بروم، حداقل نكات مهم و كليدي آن ها را با مرورهاي بعدي به خاطر ميآوردم. بعد از اين مراحل، خلاصهنويسي خود را پاكنويس ميكردم.
نكات مهم:
1- در ضمن مطالعهي فصول به اشكال آن نيز توجه كنيد و سعي كنيد از آنها نكاتي را استخراج كنيد يا اگر نكاتي در تست مربوط به آنها به چشمتان خورد، در كنار شكل يادداشت كنيد.
2- خلاصهنويسي كمك ميكند تا مرورهاي سريعتر و به تبع آن، مرورهاي بيشتري داشته باشيد.
3- زمانهاي ذخيره شده از مرحلهي قبل (مرورهاي سريع از خلاصهنويسي) را ميتوانيد صرف تستهاي جديد و بيشتر كنيد و با نكات جديدتري آشنا شويد.
با اين روش مطالعه، در آزمون نتيجهي بهتري ميگيريد و خواندن زيست برايتان لذتبخش خواهد بود.

برچسب: كنكور ،استاد احمدي،كنكور اسان است،گالكسي استار،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۰۲:۰۴ توسط:رضا فرامان موضوع:

روش ارتباط با استاد حسين احمدي

Image result for ‫استاد احمدي‬‎
برچسب: كنكور ،استاد احمدي،كنكور اسان است،گالكسي استار،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۰۰:۴۷ توسط:رضا فرامان موضوع: